Книги

Основи розробки веб-додаткiв

Осадчий В.В., Круглик В.С.
Основи розробки веб-додатків. Навчальний посібник / В.В. Осадчий, В.С. Круглик – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – 540 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. (Наказ МОНМСУ № 1/11-955 від 26.01.2012 р.)

ISBN 978-966-197-161-4

Мета даного посібника – сформувати базисні компетенції з розробки веб-додатків та користування інструментами розробки.
Посібник знайомить читача з основами розробки веб-додатків, розкриває особливості професійної діяльності розробника. Подаються базові відомості про стандартну мову розмітки HTML, каскадні таблиці стилей CSS, мови програмування JavaScript та PHP, систему керування реляційними базами даних MySQL та основи обєктно-орієнтованого програмування. Викладаються основні етапи організації процесу розробки, використання системи керування контентом, веб-фреймворків; надано детальний опис процесу складання технічного завдання.
Призначено для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.


ЗМІСТ

ВСТУП
HTML
XHTML и семантична верстка. Історія розвитку html
Версії
Теги, контейнери та атрибути
Url адреси
Заголовок документу
Тіло документу
Заголовки та абзаци
Логічне форматування
Посилання і якоря
Таблиці
Форми
Попереднє форматування тексту
Питання для самоперевірки
CSS
Розмежування кода і оформлення
Пов'язані стилі
Глобальні стилі
Внутрішні стилі
Імпорт CSS
Базовий синтаксис CSS
Правила застосування стилів
Коментарі
Значення стильових властивостей
Селектори тегів
Класи
Ідентифікатори
Контекстні селектори
Селектори атрибутів
Атрибут зі значеннями
Псевдокласи
Псевдоелемент
Групування
Успадкування
Каскадування
Специфічність
Питання для самоперевірки
JAVASCRIPT
Вирази
Обробка форм на javascript
Питання для самоперевірки
НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
php и конфігурування php.ini
.htaccess
Питання для самоперевірки
РОЗРОБКА І РЕДАГУВАННЯ
Інтегровані середовища розробки
Спрощені редактори
Питання для самоперевірки
ЗАСОБИ НАЛАГОДЖЕННЯ
Налагодження на сервері
Налагодження У клієнта
Плагіни для Firefox: WebDeveloper, LiveHTTPHeaders , CookieSwap , JSONView
Питання для самоперевірки
РНР
Основи PHP
Змінні
Константи
Структури керування
Функції
Масиви
Рядки та регулярні вирази
Робота з формами
Робота з базами даних
Доступ до ресурсів мережі
Питання для самоперевірки
ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Основи об’єктно - орієнтованого програмування
Оголошення класу
Створення екземпляру класу
Успадкування класу
Методи класу та властивості
Конструктори
Деструктори
Видимість
Константи, статичні методи та властивості
Клас констант
Інтерфейси та абстрактні класи
Інтерфейс
Визначення об'єкта класу
Винятки
Класс Exception
Створення винятків
Відкладене завантаження
Відображення
Питання для самоперевірки
ОСНОВИ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ НА ПРИКЛАДІ MYSQL
Основи реляційних баз даних
MySQL
Мова запитів SQL
Короткий огляд engine таблиць mysql
Засіб адміністрування – PHPMYADMIN
Питання для самоперевірки
ПУБЛІКАЦІЯ В МЕРЕЖІ
Розміщення сайтів в мережі інтернет
DirectAdmin
DirectAdmin
CPanel
Питання для самоперевірки
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КОНТЕНТОМ
Поняття системи керування контентом - CMS
Вибір CMS
Безкоштовні системи
Typo3
Drupal
Joomla
Wordpress
Питання для самоперевірки
FRAMEWORKS: ПОНЯТТЯ ФРЕЙМВОРКА
Архітектура CMF-системи
Model-View-Controller
Code Igniter
Zend Framework
Yii Framework
Cakephp
Питання для самоперевірки
СТВОРЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ
Вступ
Етапи створення ТЗ
Структура ТЗ
Питання для самоперевірки
МЕТОДОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ ПРОГРАМНИМИ ПРОЕКТАМИ
Модель водоспаду
Ітеративна модель
Гнучка методологія розробки
Екстремальне програмування або XP
Scrum
Rational Unified Process (RUP)
Openup
Питання для самоперевірки
ІНСТРУМЕНТИ КЕРУВАННЯ ПРОЕКТАМИ
Trac
Redmine
Mantis
Google Docs
BUG TRACKER
Керування портфелем проектів
Питання для самоперевірки
СЕРТИФІКАЦІЯ ЗНАНЬ ВЕБ-ПРОГРАМІСТА
Сертифікація - крок до успіху
Типи сертифікатів
Сертифікаційні іспити
Очна форма отримання сертифікату
Заочна форма отримання сертифікату
Оформлення резюме
Рекомендації.
Оформлення портфоліо
Питання для самоперевірки
ЛІТЕРАТУРА
СЛОВНИК ВЕБ-ПРОГРАМІСТА

Контакты

Вся контактная информация

  • Телефон: +38(097)9308618