Книги

Вступ до спецiальностi програмiста

Осадчий В.В., Осадча К.П., Сердюк І.М.
Вступ до спеціальності програміста. Навчальний посібник / В.В. Осадчий, К.П. Осадча, І.М. Сердюк – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011. – 291 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Наказ МОНМСУ № 1/11-5623 від 05.07.2011 р)

ISBN 978-966-197-105-8

Мета даного посібника – сформувати уявлення про професію програміста і дати основи для набуття навичок у цій галузі діяльності.
У посібнику подається класифікація програмного забезпечення, розглядаються основи теорії програмування, види і типи сучасних мов програмування; подано коротку характеристику деяких систем управління базами даних. Викладаються основні етапи життєвого циклу створення та супроводження програмних продуктів, організації колективів програмістів, відомості про екстремальне програмування, описано види тестування програмного забезпечення та надано поради щодо складання технічного завдання. Висвітлено питання правового захисту комп'ютерної інформації, стандартизації та ліцензування програмних продуктів. Дано деякі практичні рекомендації з пошуку роботи.
Призначено для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ПРОГРАМУВАННЯ В СУСПІЛЬСТВІ
1.1. Предмет діяльності програмістів
1.2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика програміста
1.2.1. Галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика
1.2.2. Галузь знань 0501 Інформатика і обчислювальна техніка
1.3. Особливості професії програміста
1.4. "Класифікація" програмістів
1.5. Попит на програмістів в Україні
1.6. Професійне свято
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.1. Класифікація програмного забезпечення
2.1.1. Типи програмного забезпечення
2.1.2. Системне програмне забезпечення
2.1.3. Прикладне програмне забезпечення
2.1.4. Операційні системи
2.1.5. Системи програмування
2.1.6. Інструментальні програми
2.2. Інструментальні програмні засоби загального призначення
2.3. Інструментальні програмні засоби спеціального призначення
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРОГРАМУВАННЯ
3.1. Розвиток мов та підходів до програмування
3.2. Технологія структурного програмування
3.2.1. Поняття структурного програмування
3.2.2. Методи структурного програмування
3.2.3. Модульне програмування
3.3. Технологія об’єктно-орієнтованого програмування
3.3.1. Об’єктно-орієнтоване програмування
3.3.2. Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування
3.3.3. Принципи об’єктно-орієнтованого програмування
3.4. Кросплатформність
3.5. Види і типи сучасних мов програмування
3.5.1. Універсальні й спеціалізовані мови
3.5.2. Класифікація мов програмування за типами задач
3.6. Рейтинг мов програмування, перспективи їхнього розвитку та використання
3.7. Бази даних
3.7.1. Класифікація баз даних
3.7.2. Області застосування баз даних
3.7.3. Коротка характеристика деяких СУБД
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 4. СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
4.1. Архітектура системи (проекту)
4.1.1. Поняття архітектури системи
4.1.2. Уніфікована мова моделювання
4.1.3. Шаблони проектування
4.2. Загальносистемні принципи та етапи створення програм
4.3. Життєвий цикл програмного виробу та його моделі
4.3.1. Визначення життєвого циклу
4.3.2. Мотивація вивчення життєвого циклу і його моделей
4.3.3. Моделі життєвого циклу
4.4. Ролі розробників. Моделі MSF
4.4.1. Microsoft Solutions Framework
4.4.2. Модель процесів MSF
4.4.3. Модель проектної групи MSF
4.5. Екстремальне програмування
4.6. Культура програмування
4.6.1. Характеристики якості програмного забезпечення
4.6.2. Культура коду
4.7. Технічне завдання
4.7.1. Технічне завдання – загальна інформація
4.7.2. Кому і для чого потрібне технічне завдання
4.7.3. Як скласти технічне завдання
4.8. Тестування програмного продукту
4.8.1. Програмні помилки
4.8.2. Загальні питання організації тестування
4.8.3. Ознаки класифікації видів тестування
4.8.4. Види тестування програмного забезпечення
4.8.5. Рівні тестування
4.8.6. Методологія та інструментарій IBM Rational
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 5. СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
5.1. Документування програм
5.1.1. Програмні документи та їх зміст
5.1.2. Програмна специфікація
5.2. Стандартизація програм
5.2.1. Стандарти ІЕЕЕ та ISO
5.2.2. Загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення та змісту стандартів
5.2.3. Вимоги до позначення стандартів
5.3. Порядок сертифікації програмних засобів та інформаційних технологій
5.4. Ліцензування програмного продукту
5.4.1. Комп’ютерна програма як об’єкт авторського права
5.4.2. Правова охорона програмного забезпечення в Україні
5.4.3. Види ліцензій на програмні продукти
5.4.4. Моделі відкритості програмного забезпечення
5.4.5. Ознаки "ліцензійності" і контрафактності програмного забезпечення
5.4.6. Як купити ліцензійне програмне забезпечення
5.5. Ліцензування для навчальних організацій
5.5.1. Короткий огляд академічних програм ліцензування
5.5.2. Хто має право купувати академічні ліцензії
5.6. Авторське право на програмний продукт
5.6.1. Комп'ютерна програма як об'єкт авторського права
5.6.2. Реєстрація авторського права
5.6.3. Авторство і співавторство
5.6.4. Службовий твір
5.6.5. Майнові права на комп'ютерну програму
5.6.6. Вільне використання комп'ютерної програми
5.6.7. Розпорядження майновими авторськими правами. Авторські договори
5.6.8. Договір про передачу авторських прав
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 6. НАСЛІДКИ ТРИВАЛОЇ РОБОТИ ЗА КОМП'ЮТЕРОМ
6.1. Негативні фактори, які впливають на людину за комп’ютером
6.2. Порушення зору, викликані тривалою роботою за комп'ютером
6.3. Захворювання кистей рук
6.4. Захворювання опорно-рухового апарату
6.5. Електромагнітне випромінювання та захворювання нервової системи
Запитання для самоконтролю
РОЗДІЛ 7. ЯК ВИГІДНО ПРОДАТИ СЕБЕ
7.1. Сертифікація ІТ-фахівців
7.1.1. Сертифікація – крок до успіху
7.1.2. Типи сертифікатів
7.1.3. Сертифікаційні іспити
7.1.4. Очна форма отримання сертифікату
7.1.5. Заочна форма отримання сертифікату
7.2. Оформлення резюме
7.3. Оформлення електронного портфоліо
Запитання для самоконтролю

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
ЛІТЕРАТУРА
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК
ДОДАТКИ

Контакты

Вся контактная информация

  • Телефон: +38(097)9308618