Теоретичні та методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності

Осадча К.П.
Теоретичні та методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності: [монографія] / К.П. Осадча. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2019. – 424 с.

ISBN 978-617-7566-96-9

 У монографії представлено результати та історико-теоретичного та науково-методологічного дослідження феномену тьюторства та підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності. Подана характеристика понять «тьютор», «тьюторство», «тьюторська діяльність», «індивідуальна освітня траєкторія», «індивідуальна освітня програма», «індивідуальний освітній маршрут». Охарактеризовано сутність та зміст тьюторської діяльності вчителя у роботі з дітьми початкової, середньої та старшої школи. Розглянуто методологічні засади дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності в процесі навчання у вищому навчальному закладі. Проаналізовано досвід тьюторства та підготовки тьюторів в Україні, США, країнах Європи, розвинених країнах Азії та Російській Федерації. Наведено шляхи адаптації зарубіжного досвіду підготовки тьюторів до умов української системи професійної підготовки майбутніх учителів. Запропоновано концептуальні засади професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності.
   Монографія може бути корисна вчителям та директорам шкіл, практикуючим тьюторам, студентам педагогічних спеціальностей, дослідникам теорії та практики тьюторства.

 


 

ЗМІСТ

 ВСТУП
РОЗДІЛ І. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТЬЮТОРСЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Характеристика базових понять дослідження
1.2. Сутність та зміст тьюторської діяльності вчителя
1.3. Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності у педагогічній теорії
1.4. Методологія дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ II. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТЬЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
2.1. Історико-педагогічний аналіз становлення тьюторства в освіті України
2.2. Аналіз проблеми професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності в освітній практиці
2.3. Сучасні моделі підготовки педагогів до здійснення тьюторської діяльності
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ ІІІ. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЬЮТОРІВ
3.1. Актуальні проблеми і напрями організації підготовки тьюторів у США
3.2. Європейський досвід тьюторства та професійної підготовки тьюторів
3.3. Досвід організації тьюторської діяльності та підготовки тьюторів у країнах СНГ та розвинених країнах Азії
Висновки до третього розділу
РОЗДІЛ ІV. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТЬЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
4.1. Обґрунтування структури тьюторської компетентності майбутнього вчителя
4.2. Концепція професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності в інформаційно-освітньому середовищі
4.3. Моделювання професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності
Висновки до четвертого розділу
РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТЬЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
5.1. Обґрунтування змісту професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності
5.2. Форми, методи, технології та засоби професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності
5.3. Організація інформаційно-освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності
Висновки до п’ятого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ