Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін

 

Осадча К.П.
Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін [монографія] / К.П. Осадча. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 276 с.

ISBN 978-617-7055-22-7

 Монографію присвячено проблемі формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін. На основі теоретико-методологічного обґрунтування дефініцій, застосування компетентнісного підходу, аналізу стану сформованості професійної компетентності майбутніх учителів інформатики представлено технологію формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін. Визначено структуру професійної компетентності майбутніх учителів інформатики та подано характеристику змісту фахових дисциплін щодо формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики.
   Видання розраховане на наукових працівників, керівників вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів

 


 

ЗМІСТ

 Передмова

РОЗДІЛ І. Теорія і практика формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики

1.1. Характеристика базових понять дослідження

1.2. Висвітлення проблем професійної підготовки майбутніх учителів інформатики у педагогічній теорії

1.3. Аспекти професійної підготовка майбутніх учителів інформатики за кордоном

1.4. Сучасний стан сформованості професійної компетентності майбутніх учителів інформатики

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ ІІ.ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін

2.1. Структура професійної компетентності майбутніх учителів інформатики

2.2. Характеристика змісту фахових дисциплін щодо формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики

2.3. Обґрунтування технології формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін

2.4. Проектування технології формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики

2.5. Методи, форми і засоби формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін

Висновки до другого розділу

Загальні висновки

ДОДАТКИ