Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету