Книги

Професійна підготовка викладача-тьютора

Сисоєва С.О., Осадчий В.В., Осадча К.П.
Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і методика: Навч.-метод. посібник. / С.О. Сисоєва, В.В. Осадчий, К.П. Осадча / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет імені Бориса Грінченко, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – Київ-Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 302 с.

ISBN 978-966-197-122-5

У навчально-методичному посібнику подано концепцію професійної підготовки викладача-тьютора в умовах вищого навчального закладу та моделі її реалізації; розкрито: принципи, зміст та методи професійної підготовки викладача-тьютора; проаналізовано технічні засоби дистанційного навчання викладача-тьютора.
Навчально-методичний посібник адресовано викладачам і студентам вищих навчальних закладів, слухачам системи післядипломної освіти; науковцям, які розробляють проблеми дистанційної освіти, а також широкому колу читачів що цікавляться проблемами інформатизації освіти.


ЗМІСТ

Синопсис
Список скорочень
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ І. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
1.1. Вищі навчальні заклади в умовах інформаційного суспільства
1.2. Дистанційна форма в структурі навчального процесу вищої школи
1.3. Проблеми і суперечності у впровадженні дистанційного навчання у вищій школі
1.4. Викладач-тьютор к суб’єкт дистанційного освітнього процесу
РОЗДІЛ II. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА-ТЬЮТОРА
2.1. Структура професійної компетентності викладача-тьютора
2.2. Концепція та принципи професійної підготовки викладача-тьютора
2.3. Моделі професійної підготовки викладача-тьютора
2.4. Формування змісту професійної підготовки викладача- тьютора
РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДИДАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА-ТЬЮТОРА
3.1. Організаційні форми професійної дистанційної підготовки викладача-тьютора
3.2. Методи підготовки викладача-тьютора
3.3. Засоби підготовки викладача-тьютора
3.3.1. Системи дистанційного навчання та їх сертифікація
3.3.2. Сервіси Інтернет для дистанційного навчання
3.3.3. Технічні засоби для проведення семінарів у дистанційній формі навчання
ПІСЛЯСЛОВО
ПРИМІТКИ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Контакты

Вся контактная информация

  • Телефон: +38(097)9308618