Книги

Сисоєва Світлана Олександрівна

Sample image


Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, завідувач Науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Автор понад 300 наукових праць, серед яких монографії: "Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня", "Педагогічна творчість", "Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу", "Сучасна вища освіта в Україні: реалії розвитку", "Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження";

Підручники: "Основи педагогічної творчості", "Педагогіка і психологія", "Основи комп'ютерної грамотності"; навчально-методичні посібники: "Інтерактивні технології навчання дорослих", "Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності" та інші.

Засновник і керівник наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті.

Підготувала 45 науковців вищої кваліфікації з числа педагогів-практиків, із них: 10 докторів педагогічних наук і 35 кандидатів педагогічних наук.

Професор Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (м.Варшава). Інформацію про професора С.О. Сисоєву внесено до реєстру кращих європейських науковців у "Золотій книзі вчених об'єднаної Європи".

Головний редактор фахових видань з педагогіки і психології.

Наукові інтереси: освітологічні засади компетентнісної, особистісно-професійної освіти в умовах багатопрофільного університету, проблеми неперервної професійної освіти, інноваційні технології в освіті, творчий розвиток та саморозвиток особистості в системі неперервної професійної освіти.

Контакты

Вся контактная информация

  • Телефон: +38(097)9308618