Осадчий В'ячеслав Володимирович

Sample image

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Автор понад 140 наукових праць, серед яких навчальні посібники: "Вступ до спеціальності програміста", "Основи розробки веб-додатків"; навчально-методичні посібники: "Професійне консультування молоді: можливості мережі Інтернет", "Використання системи дистанційного навчання Moodle у вищих навчальних закладах", "Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації" та інші.

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів та програмістів, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дистанційні технології навчання, проблеми неперервної професійної освіти.