Книги

Бази даних та інформаційні системи

Шаров С.В. , Осадчий В.В.
Бази даних та інформаційні системи. Навчальний посібник / С.В. Шаров, В.В. Осадчий. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 352 с.

ISBN 978-617-7055-63-0

Основне призначення навчального посібника полягає у систематичному відображенні теоретичних та практичних основ, які використовуються при розробці та використанні баз даних. Посібник містить практичні приклади та рекомендації, а тестові завдання, наведені наприкінці кожного розділу, дозволять студентам перевірити свої знання за обраними темами.
Навчальний посібник буде корисний не тільки студентам вищих навчальних закладів та викладачам, а й розробникам баз даних та фахівцям у галузі інформаційних технологій, які використовують бази даних в освітньому процесі та інших сферах діяльності людини.


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ БД ТА СУБД
1.1. Історія розвитку систем управління базами даних
1.2. Поняття баз даних та СУБД
1.3. Склад та функції СУБД
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Література
РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
2.1. Поняття інформаційної системи
2.2. Забезпечення роботи інформаційної системи
2.3. Підсистеми забезпечення роботи інформаційної системи
2.4. Класифікація інформаційних систем
2.5. Вимоги, що пред'являються до інформаційних систем
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Література
РОЗДІЛ 3. БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ
3.1. Основні поняття реляційної моделі
3.2. Операції реляційної алгебри
3.3. Дванадцять правил Кодда
3.4. Фундаментальні властивості відношень
3.5. Визначення ключів та типів зв’язку між таблицями
3.6. Забезпечення цілісності реляційних баз даних
3.7. Нормалізація таблиць
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Література
РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ
4.1. Характеристика ієрархічної та мережевої моделі даних
4.2. Використання Case-технологій
4.3. Рівні проектування бази даних
4.4 Загальна характеристика Erwin
4.5. Етапи проектування БД та СУБД
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Література
РОЗДІЛ 5. СУБД АCCESS
5.1. Характеристика Access та огляд нових можливостей
5.2. Створення бази даних
5.3. Робота із таблицями
5.3.1. Створення таблиць
5.3.2 Засоби автоматизації введення даних
5.3.3 Створення зв’язків між таблицями
5.4. Використання форм для перегляду та редагування даних
5.5. Створення запитів
5.6. Створення звітів
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Література
РОЗДІЛ 6. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ МОВИ SQL
6.1. Основні положення та об’єкти SQL
6.2. Стандарті SQL
6.3 Архітектура клієнт-сервер
6.4. Типи даних
6.5. Команди та оператори SQL
6.6. Використання транзакцій
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Література
РОЗДІЛ 7. СУБД MYSQL
7.1. Характеристика MYSQL
7.2. Типи даних
7.3. Робота з таблицями
7.4. Запити на вибірку
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Література
РОЗДІЛ 7. СУБД ORACLE
8.1. Об’єкти, які підтримує Oracle
8.2. Характеристика мови PL/SQL
8.3. Опис SQL-функцій Oracle
8.4. Засоби розмежування доступу в Oracle
8.5. Забезпечення цілісності даних
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Література
РОЗДІЛ 9. ОГЛЯД ІНШИХ СУБД
9.1. Microsoft SQL Server
9.1.1. Характеристика Microsoft SQL Server
9.1.2. Компоненти та системні бази даних MS SQL Server
9.1.3. Мова T-SQL
9.2. СУБД InterBase та Firebird
9.2.1. Історія розвитку InterBase
9.2.2. Загальна характеристика InterBase
9.2.3 Загальна характеристика Firebird SQL Server
9.2.4. Об’єкти IBExpert/ InterBase
9.3. СУБД Informix
9.3.1. Коротка характеристика СУБД Informix
9.3.2. Сервер INFORMIX OnLine DS (IDS)
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Література
РОЗДІЛ 10. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ
10.1. Програма phpMyAdmin
10.1.1. Можливості phpMyAdmin
10.1.2. Конфігурування phpMyAdmin
10.1.3. Приклади використання для типових ситуацій
10.2. Використання IBExpert
10.2.1. Встановлення IBExpert
10.2.2. Резервне копіювання та відновлення бази даних
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Література
РОЗДІЛ 11. СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
11.1. Аналіз рівнів сертифікації
11.1.1. Навчання та сертифікації з ORACLE
11.1.2. Навчання та сертифікації з Microsoft SQL Server 2008
11.1.3. Навчання та сертифікації з Microsoft SQL Server 2012
11.1.4. Сертифікація фахівців MySQL
11.2. Аналіз ринку праці та працевлаштування
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Контакты

Вся контактная информация

  • Телефон: +38(097)9308618